• Angielski - hiszpański - niemiecki - francuski - rosyjski

 • Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Kursy ogólne, egzaminacyjne i konwersacje

 • Szkolenia dla firm i instytucji

 • On-line, stacjonarnie i u klienta

prev next
 • Istniejemy na rynku szkół językowych od 1993 roku. W tym czasie wykształciliśmy ponad 15 tysięcy słuchaczy.

  Koncentrujemy się na przeprowadzaniu szkoleń językowych ogólnych i specjalistycznych dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 • Uczymy:

  angielskiego, hiszpańskiego,

  niemieckiego, rosyjskiego,

  włoskiego, francuskiego,

  japońskiego, chińskiego

  i polskiego dla obcokrajowców

 • Gdzie uczymy

  LANGUS dysponuje własnymi nowocześnie wyposażonymi salami w szkole językowej w Grójcu oraz prowadzi szkolenia u Klientów korporacyjnych. Prowadzimy zajęcia zarówno stacjonarnie jak i online.

  Nasi Słuchacze i Klienci korporacyjni otrzymują dostęp do dziennika internetowego na platformie Langlion.

  Przez wiele lat swojej działalności byliśmy zorientowani na opracowanie elastycznego systemu kształcenia, wychodzącego naprzeciw wymaganiom Klientów, poprzez przeprowadzanie analizy ich potrzeb i określenie kompetencji językowej osób poddawanych szkoleniu oraz wyznaczanie i konsekwentne realizowanie konkretnych celów szkoleniowych. LANGUS z dużą troską podchodzi do kontaktów z Klientami kluczowymi i oferuje im dodatkowe formy poszerzania wiedzy zwiększające efektywność nauczania.

   

   


 • DBAMY O WYSOKIE Standardy NAUCZANIA

  LANGUS jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson/LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) i ma prawo przeprowadzania egzaminów Londyńskiej Izby Handlowej.

  Od 2008 roku posiadamy status członka aspirującego PASE - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych.

  ​Nauczamy w oparciu o jasno określone standardy nauczania:

  • zajęcia prowadzone są w oparciu o spójny plan ze zdefiniowanymi celami nauki
  • lektorów wyróżnia kompetencja językowa
  • szkoła prowadzi system nadzoru zajęć
  • szkoła ma jasno sprecyzowany w formie pisemnej program nauczania oraz metody nauczania
  • kwalifikacja na kurs odbywa się w oparciu o testy diagnostyczne i rozmowy wstępne
  • szkoła posiada zdefiniowane poziomy nauczania – Common European Framework of Reference
  • szkoła przeprowadza wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału
  • każdy ze słuchaczy otrzymuje raport oraz zaświadczenie ukończenia kursu
  • szkoła wyposażona jest w bibliotekę metodyczną z materiałami odpowiadającymi profilowiszkoły i jej programom nauczania
  • szkoła posiada wypracowany system rekrutacji lektorów
  • dyrektor metodyczny przeprowadza regularne hospitacje na zajęciach
  • dyrektor metodyczny regularnie monitoruje pracę lektorów
  • szkoła umożliwia lektorom rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności
  • lektorzy pracują w oparciu o odpowiednie techniki i metody nauczania, tak aby motywować słuchaczy do nauki
  • lektorzy aktywnie wykorzystują pomoce audiowizualne

  Szkoła jest nadzorowana przez warszawskie Kuratorium Oświaty oraz regularnie wizytowana przez inspektorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla templates by L.THEME