Dla firm i instytucji

Od czasu naszego powstania w 1993 roku zorganizowaliśmy ponad trzy tysiące szkoleń dla pracowników firm i instytucji w siedzibach naszych klientów, w naszych placówkach oraz online. ​

Zajęcia odbywają się w siedzibie Klienta, w naszej szkole lub online. ​

W szkoleniach online korzystamy z platform Skype, Discord, Zoom i ClickMeeting.

Da do spraw administracyjnych wykorzystujemy platformę Langlion. Nasi Klienci mają dostęp do dziennika internetowego 24/7. Dział HR klienta może generować na platformie raporty z postępów słuchaczy, frekwencji oraz monitorować rozliczenia zajęć.


Zaufali nam:

ABB | Ad Novum | Agrosimex | Ainot | Aliganza | Altheimer&Grey | Amvian | Apleona HSG Sp. z o.o. | Bank Śląski | Bayer | Bilfinger | Boiron | Booksy International Sp. z o.o. | Bruker | Business Support Center Sp. z o.o. | Cloudity Sp. z o.o. | Coca Cola | Cordia | Doehler Sp. z o.o. | DPD | Eden | Eurex Expertise | Experts Team | Exxon Mobil | Festo | Fisher Rosemount | Forte Fabryka Mebli | Fuero Games Sp. z o.o. | Futureal | Gutek Film | Headlines | IBL | IGT | Independent Digital | Konvin | Knauf | KR Group | Lanxess | Logesta | Mattel | Mitsubishi Motors | Nadwiślański Oddział Straży Granicznej | OCEN | Olympus | Pepsico | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | PZU | RTL7 | Shell Gas | Simple S.A. | Sofrecom | SOS Wioski Dziecięce | SP Sułkowice | Trumpf Shared Services Sp. z o.o. | Unicon Beton | Urząd Gminy Błędów | West LB Bank

 

 

 

 ETAPY ORGANIZACJI SZKOLEŃ 

  

ETAP I ​

1. analiza potrzeb klienta i uczestników szkolenia

2. wyznaczenie celów szkoleniowych

3. przeprowadzenie pomiaru kompetencji językowej ​

Ocena kompetencji językowej słuchaczy przystępujących do kursu jest dla nas zasadniczą wskazówką, według której opracowujemy szczegółowy program zajęć. Służą temu pisemne testy kwalifikujące na odpowiedni poziom zajęć (online lub w wersji papierowej) oraz, na życzenie, rozmowa kwalifikacyjna z osobami przystępującymi do kursu, mająca na celu ocenę sprawności mówienia. Rozmowę prowadzi metodyk szkolny, bądź lektor odpowiedzialny za kurs. ​

4. opracowanie programu nauczania zgodnego z wymaganiami klienta

5. dobór materiałów dydaktycznych

6. uzgodnienie narzędzi i częstotliwości oceny

7. uzgodnienie form i częstotliwości raportowania

8. wybór kadry lektorskiej

10. przedstawienie kadry lektorskiej klientowi

11. lekcje próbne

ETAP II

1. przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wyznaczonymi celami ​

2. wdrożenie procedur kontroli jakości zajęć

- hospitacje zajęć dokonywane przez metodyka, który ma za zadanie kontrolować sposób realizacji materiału i służyć lektorowi radą i pomocą

- indywidualne rozmowy ze słuchaczami

- anonimowe ankiety badające poziom satysfakcji uczestników szkolenia

- raporty o frekwencji uczestników szkolenia ​

3. wdrożenie procedur oceny postępów uczestników

- monitoring frekwencji i postępów na platformie Langlion

- bieżące sprawozdania lektorów z realizacji szkoleń

- bieżąca kontrola stopnia opanowanie materiału (testy)

- zewnętrzne egzaminy pisemne i ustne

ETAP III

PODSUMOWANIE WYNIKÓW SZKOLENIA

Pod koniec semestru lektor przygotowuje szczegółową ocenę postępów w nauce każdego uczestnika kursu zawartą w raporcie semestralnym. Następuje podsumowanie realizacji dotychczasowych celów oraz sugestie, co do przyszłości procesu nauczania.

ul. Piłsudskiego 15, 05-600 Grójec   |   (+48) 731 66 11 11   |   (+48) 731 66 00 11   |   grojec@langus.com.pl   |   Skype: Langus_grojec

Free Joomla templates by L.THEME