Języki, których uczymy:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy na KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z języka POLSKIEGO, ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I ROSYJSKIEGO.