Test wstępnyTEST WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Test składa się z 3 części oraz formularza osobowego.
Każda część zawiera 50 pytań.

Na napisanie testu mają Państwo 50 min. po upływie tego czasu, test zamknie się automatycznie.

FORMULARZ OSOBOWY